Środki restrukturyzacyjne – do czego służą?

Niestety coraz częściej pomimo ciężkiej pracy włożonej w prowadzenie działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego dochodzi do bardzo istotnych problemów inwestycyjnych, które wiążą się z utratą płynności finansowej. W takim wypadku jeżeli już nie podejmiemy żadnych stanowczych kroków naprawczych, będziemy musieli ogłosić upadłość. Warto zatem wykorzystać wszystkie możliwości i wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne, które ochroni w sposób prawny mienie, jak także pozwoli na przywrócenie płynności finansowej.

W jaki sposób zabezpieczyć majątek przed egzekucją?
Należy podkreślić, że działania restrukturyzacyjne zabezpieczają nasz majątek w sposób prawny przed egzekucją, jak również umożliwiają zyskanie płynności finansowej poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Warto mieć na uwadze, że zarówno proces upadłościowe jak i restrukturyzacyjne są przeprowadzane przez kancelarie prawne, które oferują kompleksowe usługi obejmujące w głównej mierze wykonywanie audytów finansowych i prawnych podmiotów gospodarczych. Prócz tego prawnicy oferują także doradztwo restrukturyzacyjne, czyli wybór takiego postępowania, które daje szansę na możliwie zdecydowanie najlepsze efekty. Warto mieć na uwadze, że środki restrukturyzacyjne dają szanse na przywrócenie płynności finansowej gospodarstwa. Ponadto, postępowanie naprawcze obejmuje także sposobność korzystania z dodatkowych form pomocy, takich jak dotacje, kredyty pożyczki czy subwencje. Warto zatem przed ogłoszeniem upadłości skorzystać z wszystkich możliwych rozwiązań, które uchronią nas przed ogłoszeniem bankructwa.

Zobacz więcej: doradztwo restrukturyzacyjne.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin

You must be logged in to post a comment.