Podpis elektroniczny – co musisz wiedzieć

Wyrobienie podpisu kwalifikowanego oraz korzystanie z podpisu elektronicznego to bardzo często wykorzystywane rozwiązania w aktualnym świecie cyfrowym. Oba sposoby umożliwiają podpisywanie dokumentów elektronicznych, co znacznie ułatwia i przyspiesza procesy biurokratyczne oraz zawieranie umów na odległość.

Podpis kwalifikowany jest w szczególności niezwykle ważny w sytuacji dokumentów o szczególnym znaczeniu prawnym, takich jak umowy handlowe czy dokumenty urzędowe.

Jest to elektroniczny odpowiednik tradycyjnego podpisu własnoręcznego, który jest równoważny pod kątem prawnym i ma taką samą moc wiążącą.

Z kolei podpis elektroniczny jest ogólnym pojęciem obejmującym różnorakie formy cyfrowego podpisu, które niekoniecznie muszą być równoważne pod kątem prawnym z tradycyjnym podpisem własnoręcznym. Może to być np skan podpisu, podpis za pomocą karty chipowej lub z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania.

Wybór adekwatnej formy podpisu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb a także wymagań prawnych. Podpis kwalifikowany jest często wymagany w sytuacji dokumentów o szczególnym znaczeniu prawnym, jednakże podpis elektroniczny może być stosowany w sytuacji mniej formalnych transakcji.

W obu przypadkach ważne jest zachowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa oraz korzystanie z certyfikowanych usługodawców, którzy zapewniają dobry poziom bezpieczeństwa i autentyczności podpisu elektronicznego. Dzięki temu można posiadać pewność, że podpisane dokumenty są wiarygodne i niepodważalne pod względem prawnym.

Podsumowując, wyrobienie podpisu kwalifikowanego oraz użytkowanie z podpisu elektronicznego są praktycznymi rozwiązaniami, które ułatwiają prowadzenie działalności biznesowej oraz zawieranie umów na odległość. Ważne jest jednakże zachowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa a także korzystanie z usług certyfikowanych dostawców, by mieć pewność co do autentyczności i wiarygodności podpisanych dokumentów.

Więcej: podpis certum Słupsk.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin

You must be logged in to post a comment.