Kto może uzyskać odszkodowanie za PRL?

Czy na ten moment można jeszcze skutecznie walczyć o odszkodowanie za represje komunistyczne i stalinowskie? Jak najbardziej tak, a pomocnym podmiotem podczas składania wniosku i dochodzenia prawdy a także zadośćuczynienia jest Kancelaria Adwokacka. W poprzednich latach dużo osób było internowanych i obarczonych represjami. Po latach okazywało się jednakże, że represje te były niesłuszne, czy też niezgodne z prawem.

W takiej okoliczności sąd w Polsce wydał wiele wyroków unieważniających, dzięki czemu sporo osób może ubiegać się o wysokie odszkodowanie za internowanie. Oczywiście, by rozpocząć dochodzenie swoich praw należy złożyć wniosek do dobrego organu. W tym przypadku jest to sąd, przez co Kancelaria Adwokacka może pomóc nam efektywnie załatwić sprawę. Bez wątpienia w razie potrzeby fachowcy oferują również pomoc w kontekście unieważnienia starych wyroków, wydanych w czasach PRL. A unieważnienie przez Sąd Okręgowy wyroku, który został wydany między 01.01.1994 r. a 31.12.1989 r. jest konieczne do tego, ażeby starać się o odszkodowanie za represje komunistyczne w Polsce. Osoby, które musiały zmagać się z ostrymi sankcjami w PRL mogą uzyskać zadośćuczynienie finansowe tu i w tej chwili. Oczywiście ogół podlega podstawie prawnej, stąd też szanse na pozyskanie odszkodowania są faktycznie spore. Osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie za internowanie indywidualnie bądź także poprzez uprawnione do tego podmioty. Może to być Minister Sprawiedliwości, osoba należąca do bliskiej rodziny czy także instytucje zrzeszające osoby dotknięte represjami prl.

Zobacz więcej: odszkodowania za internowanie.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin

You must be logged in to post a comment.