Gdy szukasz notariusza

W teraźniejszych czasach kilka spraw trzeba załatwiać poprzez użytkowanie z usług notarialnych. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że niektóre dokumenty, które spisujemy wymagają potwierdzenia przez notariusza, a o ile takiego poświadczenia nie będzie to w takiej okoliczności w świetle prawa mogą one być zwyczajnie nieważne. Kim w takim razie jest ta osoba – notariusz? Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego oraz korzysta z ochrony jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Czynności jakie tworzy notariusz posiadają charakter dokumentu urzędowego – występuje on tutaj jako urzędnik. Każdy dokument jaki jest sporządzany u notariusza może wywoływać skutki prawne, a sam notariusz musi czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw , a dodatkowo interesów stron. Dokumenty sporządzane w egzystencji notariusza w większości są istotne prawnie i istotne jest, żeby dopilnował on, by wszystko było odpowiednio zrobione, w ten sposób zapobiegając sporom sądowym między tymi osobami. Dlatego w tej chwili praca notariusza jest istotna. Takie podstawowe, w większości wypadków spotykane sytuacje, przy których korzystamy z usług notariusza to przykładowo. potwierdzone odpisy ważnych dokumentów, spisywanie rozdzielności majątkowej przyszłych dokumentów, sprzedaż nieruchomości, sprawy powiązane z dziedziczeniem, spisywanie protokołów. Warto mieć świadomość tego, że notariusz wytwarza zupełnie inną pracę niż radcy prawni, czy adwokaci ponieważ nie wykonują oni określonych usług, ale dokonują czynności notarialnych. Za własne czynności pobiera on odpowiednią taksę notarialną zależną od tego co wykonuje. Co więcej płaci on podatki od czynności cywilno-prawnych, od darowizn i spadków, a też odprowadza opłaty sądowe. Praca notariusza jest bardzo znacząca i musi on ją wykonywać sumiennie.

Sprawdź również: notariusz Nysa Sandomierski.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin

Has one comment to “Gdy szukasz notariusza”

You can leave a reply or Trackback this post.
  1. Agnieszka - Marzec 19, 2015

    Cieszę się, że odszukałam ten tekst. Poszerzył on moją wiedzę i wydaje mi się, że zainteresuję się tym tematem jeszcze bardziej.

You must be logged in to post a comment.