Holter – jak działa i kiedy jest stosowany

Holter to urządzenie medyczne stosowane w diagnostyce i monitorowaniu pracy serca. Pomaga lekarzom pozyskać cenne informacje o rytmie serca pacjenta przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj od 24 do 48 godzin. Dzięki temu badaniu można wykryć nieregularności rytmu serca, które mogą być skomplikowane do zdiagnozowania w trakcie rutynowego badania lekarskiego.

Jak Działa Holter?

Holter to niezbyt duże, przenośne urządzenie, które pacjent nosi przy sobie przez konkretny czas. Zazwyczaj jest to mała skrzynka albo kieszonkowy rejestrator, który jest podłączony do elektrod przymocowanych do klatki piersiowej. Elektrody te zbierają dane dotyczące aktywności elektrycznej serca, a urządzenie zapisuje je na taśmie magnetycznej lub w pamięci flash.

Pacjent ma za zadanie prowadzić czasopismo swoich działań i objawów w czasie noszenia Holtera. Warto zapisywać godziny posiłków, aktywności fizycznej a także wszelkie odczucia, tj. ból w klatce piersiowej czy zawroty głowy. To pomoże lekarzowi zinterpretować dane z badania.
Kiedy Wykonywane Jest Badanie Holtera?

Badanie Holtera jest wykonywane w celu diagnozowania różnorakich problemów związanych z rytmem serca. Najczęstsze wskazania do przeprowadzenia tego badania to:

Palpitacje serca: Jeśli pacjent odczuwa nieregularne bicie serca, szybkie tętno albo inne niepokojące objawy, badanie Holtera może pomóc w ustaleniu przyczyny.

Niedokrwienie serca: Holter może wykryć nieregularności rytmu serca, które są spowodowane niewystarczającym przepływem krwi do serca, co może prowadzić do zawału serca.

Ocenianie leczenia: Lekarze mogą zlecić badanie Holtera pacjentom z uprzednio zdiagnozowanymi chorobami serca, aby ocenić skuteczność stosowanego leczenia.

Przygotowanie do innych badań: Holter może być wykorzystywany jako narzędzie przygotowawcze do innych badań, takich jak test wysiłkowy czy badanie elektrofizjologiczne.

Jak Przebiega Badanie Holtera?

Przebieg badania Holtera jest intuicyjny i nieinwazyjny. Pacjent odbiera urządzenie od lekarza albo technika medycznego, który instruuje go, jak je nosić i jak prowadzić gazetę działań i objawów. Po upływie określonego czasu, zwykle 24 lub 48 godzin, pacjent zwraca urządzenie do kliniki.

Następnie lekarz lub technik medyczny konstatuje dane z urządzenia, porównuje je z zapisem dziennika pacjenta i dokonuje interpretacji rezultatów. Na bazie tych wyników podejmuje się dalsze kroki w leczeniu albo diagnozowaniu problemów sercowych.

Badanie Holtera jest cennym narzędziem w kategorii kardiologii, pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie różnych nieregularności rytmu serca. Dzięki niemu lekarze mogą efektywnie diagnozować i leczyć pacjentów, zauważając ich zdrowie serca.

Pamiętaj, że wyniki badania Holtera powinny być w każdym momencie konsultowane z lekarzem, który najlepiej zrozumie ich znaczenie i podejmie odpowiednie działania ewentualnie.

Więcej informacji tutaj: holter lublin.

Wpis sponsorowany: Publikacja i treść opłacona

FacebookTwitterGoogle+Share

admin

You must be logged in to post a comment.