Remont i modernizacja maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe stanowią liczną grupę urządzeń wykorzystanych do transportu obszernych i ciężkich ładunków na niewielkie odległości, dlatego też nazwa transport bliski. Powinno się wspomnieć, że przemieszczanie ładunków może odbywać się zarówno w poziomie jak i w pionie. Pomiędzy urządzeń dźwigowych można wyróżnić: podnośniki, ciągniki, wózki transportowe czy suwnice, które wyposażona są w specjalne mechanizmy wciągania.

Służą do przesuwania ładunku w poziomie i pionie.
Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Każde urządzenie dźwigowe może być stosowane jedynie jeśli zostanie dopuszczone do eksploatacji. Decyzję zezwalającą na użycie wydaje właściwa jednostka terenowa UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego. Wydanie wyborów jest związane ze zgromadzeniem adekwatnej dokumentacji technicznej. By odbiory UDT przebiegły pomyślnie, powinno się zadbać o stan techniczny urządzeń. Oznacza to, że konieczny jest serwis urządzeń dźwigowych. W ramach tego serwisu maszyny dźwigowe poddawane są niezbędnym naprawom oraz konserwacji. Trzeba natomiast pamiętać, że usługi serwisowe powinny być świadczone wyłącznie przez profesjonalne firmy. Co bardzo istotne, naprawy mogą być przeprowadzone po ustaleniu szczegółów z Urzędem Dozoru Technicznego. Firma serwisująca urządzenia dźwigowe zadba także o sporządzenie adekwatnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w czasie odbioru UDT. Trzeba także wspomnieć, że odbiory UDT wymagają uzupełniającej dokumentacji w sytuacji montażu urządzeń w miejscu, gdzie są eksploatowane.

Zobacz również: Odbiory UDT Kościan.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin

You must be logged in to post a comment.