Jak zdobyć pracę – uprawnienia budowlane

Podnoszenie umiejętności to najlepszy sposób na znalezienie nowej pracy albo dostanie awansu. W biznesie budowlanej taką funkcję spełniają uprawnienia, która można zdobyć podchodząc do egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane w postaci wyborów administracyjnej komisji okręgowej.

Uprawnienia budowlane – co warto mieć świadomość tego na ich temat?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że uprawnienia w budownictwie dotyczą dwóch podstawowych dziedzinie, a mianowicie projektowania a także kierowania robotami budowlanymi. Te 2 grupy dzielą się następnie na szereg różnych specjalności, w obrębie których kandydat woli rozszerzyć własne umiejętności. Należy dodać, że uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie określonych prac technicznych w zakresie wybranej specjalności. Kandydaci mają do wyboru różnorodne specjalności, jest to specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna oraz instalacyjna. Specjalność Inżynieryjna dzieli się na: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną a także wyburzeniową. Z kolei specjalność instalacyjna dotyczy instalacji urządzeń telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Trzeba też dodać, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte jedynie przez kandydatów spełniających warunki określone w niemal budowlanym. Dotyczą one stażu w zakresie projektowania albo pracy na budowie, jak też tytułu zawodowego kierunkowego średniego lub wyższego.

Sprawdź: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

admin

You must be logged in to post a comment.